اخبار سایت : تا پایان امشب کلیه پکیج ها 30درصد تخفیف دارند

برای افزایش اعضا هیچ رمز یا کدی از شما درخواست نمیشود،سیستم کاملا خودکار میباشد.

پکیج اعضا 200 عددی(0.2K)

 • افزودن 200 عضو به کانال یا گروه شما

 • تحویل فوری بعد از پرداخت

 • قابل استفاده برای کانال،گروه و سوپر گروه ها

 • اعضا ایرانی

 • اعضا کاملا فعال

 • افزایش عضو بر اساس جنیست (مذکر یا مونث)

 • قیمت اصلی: 7000 تومان

 • قیمت همراه با تخفیف: 4900 تومان

پکیج اعضا 500 عددی(0.5K)

 • افزودن 500 عضو به کانال شما

 • تحویل فوری بعد از پرداخت

 • قابل استفاده برای کانال،گروه و سوپر گروه ها

 • اعضا ایرانی

 • اعضا کاملا فعال

 • افزایش عضو بر اساس جنیست (مذکر یا مونث)

 • قیمت اصلی: 18000 تومان

 • قیمت همراه با تخفیف: 12600 تومان

پکیج اعضا 1000 عددی(1.0K)

 • افزودن 1000 عضو به کانال شما

 • تحویل فوری بعد از پرداخت

 • قابل استفاده برای کانال،گروه و سوپر گروه ها

 • اعضا ایرانی

 • اعضا کاملا فعال

 • افزایش عضو بر اساس جنیست (مذکر یا مونث)

 • قیمت اصلی: 33000 تومان

 • قیمت همراه با تخفیف: 23100 تومان

پکیج اعضا 2000 عددی(2.0K)

 • افزودن 2000 عضو به کانال شما

 • تحویل فوری بعد از پرداخت

 • قابل استفاده برای کانال،گروه و سوپر گروه ها

 • اعضا ایرانی

 • اعضا کاملا فعال

 • افزایش عضو بر اساس جنیست (مذکر یا مونث)

 • قیمت اصلی: 63000 تومان

 • قیمت همراه با تخفیف: 44100 تومان

پکیج اعضا 3000 عددی(3.0K)

 • افزودن 3000 عضو به کانال شما

 • تحویل فوری بعد از پرداخت

 • قابل استفاده برای کانال،گروه و سوپر گروه ها

 • اعضا ایرانی

 • اعضا کاملا فعال

 • افزایش عضو بر اساس جنیست (مذکر یا مونث)

 • قیمت اصلی: 93000 تومان

 • قیمت همراه با تخفیف: 65100 تومان

پکیج اعضا 5000 عددی(5.0K)

 • افزودن 5000 عضو به کانال شما

 • تحویل فوری بعد از پرداخت

 • قابل استفاده برای کانال،گروه و سوپر گروه ها

 • اعضا ایرانی

 • اعضا کاملا فعال

 • افزایش عضو بر اساس جنیست (مذکر یا مونث)

 • قیمت اصلی: 152000 تومان

 • قیمت همراه با تخفیف: 106400 تومان

Success!